عبدالله اوجالان: لازم است زمینه تدوین قانون اساسی دمکراتیک آماده شود

3 08 2010

عبدالله اوجالان: لازم است زمینه تدوین قانون اساسی دمکراتیک آماده شود
رهبر ملت کرد ترکیه عبدالله‌اوجالان در دیدار این هفته‌ خود نیز چندین پیشنهاد جهت حل مسئله‌ عنوان کرد و از حکومت ترک خواست تا مسئولانه‌ با مسائل برخورد نماید. وی همچنین رفراندوم قانون اساسی را نیز مورد ارزیابی قرار داد.
اوجالان در این باره‌ گفت : آنچه ‌که ‌اهمیت دارد، بودن و یا نبودن کردهاست، و درخواست کرد ،که ‌به ‌این پرسش پاسخ داده‌شود که‌ محل و جای کردها در جمهوری ترکیه در کجا قرار دارد ؟
اوجالان همچنین گفت : لازم است زمینه ‌ایجاد قانون اساسی دمکراتیک آماده ‌شود، قانونی که ‌از ابتدا تا انتهای آن نوین شده‌ باشد.
اوجالان در ابتدا راجع به ‌وضعیت تندرستی و ادامه ‌مشکلات جسمی خود گفت : قبلا از اینجا بعنوان چاه ‌نام برده‌بودم،مشکل کمی هوا، وجود دارد، به ‌سبب اینکه ‌در روزهای آینده‌ هوا گرمتر خواهد شد،تاثیر آن بیشتر می‌شود. کمبود هوا بسیار است و مجبورم برای نفس گرفتن سرم را از دریچه بیرون ببرم و نفس بکشم،در غیر اینصورت نمی توانم نفس بکشم و حتی نمی توانم بخوابم. تندرستی من اینگونه‌ است، بدین شکل سعی می کنم زنده‌ بمانم.
اوجالان دیدگاههای خود را در مورد رفراندوم قانون اساسی طرح و اتخاذ موضع کردهها را نیز اینچنین مطرح ساخت : در مقطع رفراندوم، حزب صلح و دمکراسی بایستی در مورد قبول و یا عدم قبول کردها، یا به ‌عبارتی در مورد وجود و یا عدم وجود کردها گفتگو نماید. آنچه ‌که ‌مهم است صرفا بایکوت نیست، بلکه ‌مهم، چگونگی برخورد با مسئله‌است، من همه‌ جانبه ‌با مسئله‌ برخورد می کنم.
در این مورد، افکار عمومی بحثی کوتاه‌ و تکنیکی خواهد کرد، به‌ شکلی ساده و گفتگویی کوتاه‌ مبنی بر، بلی یا خیر ، مسئله‌ مهمتر از اینهاست،مهم عدم انشقاق از تاریخی یکپارچه ‌است‌.
اوجالان خاطر نشان می سازد که‌ منظور از تاریخی یکپارچه ‌به‌ معنای فهم این موضوع است که ‌کردها در کجا و چگونه‌ به‌حاشیه ‌رانده ‌شده‌اند؟
تا این موضوع کاملا آشکار نگردد که‌ کردها در کجا و به‌ چه‌ شکلی قافیه ‌را واگذار کرده‌اند؟ ما چگونه‌ قادر خواهیم بود که ‌امروزه‌ی خود را تعیین کنیم؟
کردها از سال1922 به ‌بعد و طی 88 سال چگونه‌ به ‌حاشیه ‌رانده‌ شده‌اند؟ در این جمهوری ملت کرد از چه‌جایگاهی برخوردار بوده‌است؟ نمی توان گفت که‌ تنها یک عامل موجب این باخت شده‌است، عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و طبقاتی بسیاری در این مسئله‌ دخیل بوده‌اند.
طغیان و عصیان کردها مطرح است، تنها یک عامل سبب آن نبوده‌ که ‌کردها در چنین وضعیتی قرار بگیرند. زمانیکه‌ می گویم در این مورد گفتگو کنیم ، مقصودم آنست که‌ ما این ویژگی و درک تاریخی را بیافرینیم . انتظار من اینست که ‌تمام این مسائل در پلاتفرمها و بحثها و با مردم مورد گفتگو قرار بگیرند. در صورت لزوم بگذارید 6 ماه‌ در این باره‌ گفتگو نمایند ، تا مسئله‌حل شود .
چه‌کسی کردها را به‌حاشیه ‌رانده‌ است و به‌ چه‌ علتی از آنها دست کشیدند؟ جمهوری را ما با هم تاسیس کردیم ، می‌‌گویند کردها از عناصر ریشه‌ای جمهوریند. بایستی حساب به‌ حاشیه ‌راندن و واگذاری تاریخ را بازخواست.
اوجالان خواهان تغییر و اصلاح کامل قانون اساسی شد، به ‌شکلی که ‌در آن موجودیت کردها برسمیت شناخته ‌شود و در این مورد گفت : لازم است که ‌زمینه‌ تدوین قانون اساسی دمکراتیک فراهم گردد، قانونی که ‌از ابتدا تا انتهای آن نوین باشد.
آموزشگاهی نداریم که ‌فرزندانمان در آنجا درس بخوانند، این چگونه‌ برادریست؟
این چگونه ‌عضویتی در تاسیس جمهوریست؟ کردها در نبردهای چاناقلعه‌حضور داشتند، در جنگهای آزادیبخش هم حاضر بودند، در سه‌کاریا و هنگام تاسیس جمهوری هم حضور داشتیم، بعد از آن چه‌اتفاقی افتاد که‌ کردها به ‌چنین اوضاعی گرفتار شدند؟
مادامیکه ‌شما می‌گوئید که‌ باهم جمهوری را تاسیس کرده‌ایم ، مادامیکه‌ ما هم موسسیم، می‌گویند ما برادریم، در اینصورت سوال اینست که ‌ما در کجای قانون اساسی قرار داریم؟ این اولین ویژگیست.
رهبر ملت کرد، عبدالله اوجالان در ادامه سخنانش با اعلام اینکه که کاراکتر اساسی این مرحله مذاکره است گفت که جنگ و درگیری درشهرهانیز شدت یافته که پیامدهای بدی در پی خواهد داشت
رهبر ملت کرد، عبدالله اوجالان کاراکتر این مرحله را تحت عنوان «مذاکره» نام برد و گفت: تا زمانی که مذاکره آغاز نشود، مساله نیز حل نخواهد شد.
اوجالان به تشدید جنگ و درگیری در شهرها اشاره کرد و هشدار داد: اگر شرایطی به دور از جنگ و درگیری ایجاد نشود و مقدمات آن نیز فراهم نشود، در این صورت پیشرفتی حاصل نخواهد شد. من پیش از این نیز گفته بودم، که‌ احتمال گسترش جنگ به‌ شهرها وجود دارد. در آن زمان همه به گفته های من اعتراض کرده و می‌گفتند که‌ آپو تهدید می کند. آنها خیلی سطحی برخورد می کنند, من در اینجا درباره ی اموری که احتمالا روی می دهند، صحبت می کنم. اگر شما مساله ی کرد را از طریق سیاسی حل نکنید، مسلما این مرحله به پایان رسیده و جنگ شدت می گیرد. همچون «دورتیول» و «اینگول»، جنگ در شهرها گسترش می یابد. گسترده شدن جنگ در شهرها، همچون جنگ در کوه ها نیست. نتایج آن سنگین و مخرب است. من هشدار می دهم، ولی آنها می گویند که تهدید می کند. چه اتفاقی افتاد؟ سرانجام جنگ در شهرها پخش شد، آن هم در شهرهایی چون «دورتیول» و «اینگول» که هیچ کس منتظر آن نبود. «اینگول» آرام ترین منطقه ی «بورسا» است.
اوجالان به انتظارات جامعه اشاره کرد و گفت، در صورت عدم حل مسئله‌، مرحله ی چنان خطرناکی آغاز خواهد شد که‌ از جنگهای سی ساله نیز فراتر خواهد رفت.
رهبر ملت کرد، اینگونه به اظهاراتش ادامه داد: مردم به دلیل عدم حل مساله در آستانه ی انفجار قرار دارند. اگر در محلی چون «گور»، جنگ شهری بوقوع پیوندد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ صدها هزار نفر به صورت آنی به خیابان ها می ریزند. مردم در آنجا مسلح هستند. عشیره های آنجا همگی سلاح در اختیار دارند. اگر نیروهای گریلا نیز به مردم بپیوندند، در این صورت هواپیماهای نظامی به پرواز در آمده و بمباران کرده، تانک ها نیز شلیک خواهند کرد. در چنین شرایطی، در عرض یک دقیقه ده هزار نفر کشته می شوند. اگر چنین اتفاقی در شهرهایی چون استانبول، مرسین، ادنه و آمد روی دهد، چه کسی می تواند جوانان آمد را متوقف کند؟ من شهر آمد را خوب می شناسم. اگر جوانان شهر آمد به خیابان ها و میادین بریزند، و اگر نیروهای گریلا نیز به آنها بپیوندند، هیچ کس نمی تواند آنها را متوقف کند. اگر این اتفاق روی دهد، جنگ در شهرها گسترش می یابد و در نتیجه‌ی آن، یک روز جنگ، به اندازه ی جنگ سی ساله شدت خواهد داشت. در چنین شرایطی، نیروهای نظامی و پلیس نمی توانند با مردم مقابله کنند، یا به شهرهای خود رفته و یا در پایگاه های نظامی پناه می گیرند. در این صورت مقابله، با استفاده از هواپیما، هیلیکوپتر و تانک انجام می گیرد. من به نتایج خطرناک چنین شرایطی اشاره می کنم. به جناح ها هشدار می دهم. من این مساله را هم برای حکومت و هم برای پ.ک.ک می گویم. من بر احتمال خطرات تاکید می کنم.
اوجالان ضمن ابراز نگرانی نسبت به اموری که روی می دهند، خاطرنشان کرد که نه تنها برای پ.ک.ک ای ها، بلکه برای نیروهای نظامی و پلیس های کشته شده، متاسفم.
اوجالان از جناحهای دموکرات، سوسیالیست و روشنفکران خواست که خود را تنها به‌ گفته هایی چند، محدود نکنند، بلکه خود را مسئول بدانند. رهبر ملت کرد در این راستا به این صورت به اظهاراتش ادامه داد:
من به دلیل تمامی این رخدادها و اتفاقاتی که احتمالا روی می دهند، دچار شک و تردید هستم. برای پیشگیری از وقوع اتفاقات ، وبرای حل مساله، شب و روز در اندیشه هستم و تلاش می کنم. حتی یک ساعت نیز خواب ندارم. حکومت و پ.ک.ک بر مبنای چیزهایی که خود می دانند، عمل می کنند. شما هم می بینید، هیچیک از این دو طرف به‌ تذکرات من توجه‌ نمی کنند. ملزومات تصمیمات خود را انجام می دهند. من تلاش می کنم که میان حکومت و پ.ک.ک، حل مساله را مطرح کرده و به پیش برم. وضعیت کنونی، مرحله ای حساس است، مانند قرار داشتن بر لبه تیغ است. اگر مساله حل نشود، چاقو هردو طرف را خواهد برید. بنا بر این ، من به همه ی جناح ها می گویم، به ندای اوجالان گوش فرا دهید.
اوجالان پیشنهادی را که هفته ی گذشته مطرح کرده بود، تکرار کرد و خواستار آن شد که پیش از هر چیز، مجلس، مساله را در اولویت کارهای خود قرار دهد.
اوجالان اقداماتی که پس از آن باید انجام گیرند را نیز به صورت بیان کرد:
پس از آن باید دو اقدام انجام گیرد. اول، مجلس موسسان، و دوم نیز، کمیسیون حقیقت یاب و عدالت تشکیل شوند. پس از آن اقدامات لازم و تغییرات قانونی صورت گیرد، ک.ج.ک و پ.ک.ک می توانند نیروهای مسلح خود را تحت نظارت سازمان ملل متحد و در یک محل، جمع کنند. به این صورت مرحله ی حل، آغاز می شود. من برای پیشبرد آن، چنین نیرویی در اختیار دارم. اگر اساس آن آماده شود، من می توانم که چنین نقشی ایفا کنم. در غیراینصورت، همانگونه که مشاهده می کنید، جریانات روزهای اخیر، ادامه خواهند یافت . در شرایط امروزی، از من چیز دیگری نخواهید. من از هر دو جناح می خواهم . در چنین شرایطی، درخواست از من ، اخلاقی نیست، بی وجدانی، غیرانسانی و غیردموکراتیک است. در چنین شرایطی، مسئولیتی چنین بزرگ بر عهده ی کسی گذاشتن، غیرانسانیست. حکومت مسئولیت شکست خود و پ.ک.ک نیز مسئولیت کاستی های خود را برعهده ی من می گذارند.
اوجالان با بیان اینکه مسئله ملت کرد با مخاطب قرار دادن حزب کارگران کردستان و حزب صلح و دمکراسی حل خواهد شد، با این وجود، حکومت ترکیه از خطاب قرار دادن این دو حزب خود داری می کند.
وی گفت: اگر از من بخواهند در حل مسئله کرد مسئولیتی بعهده بگیرم،لازم است در این خصوص مجلس ترکیه تصمیمی اصولی بگیرد.
رهبر ملت کرد، عبدالله اوجالان به این صورت به اظهارتش ادامه داد:
در وضعیت فعلی من، امکان به عهده گرفتن هیچ مسئولیتی وجود ندارد. باید من امکان دیدار با گریلاها را داشته باشم، وقتی این موضوع را به میان می آورم جرم محسوب می‌گردد. من نمی‌توانم آزادانه نظراتم را بیان کنم ،من نمیتوانم روابط برقرار کنم،اکنون 12 سال است که از حق داشتن تلویزیون محروم هستم، رفقای دیگر حق استفاده از تلفن را دارند ،اما من از این حق نیز محرومم،در این وضعیت چگونه می‌توانم مسئولیت خود را ایفا نمایم؟ اضافه بر همه این مسائل، سنم بالا می‌رود،اگر وضعیت دشوار زندان را نیز بر بیفزاییم،غیر ممکن است من بتوانم نقش خود را بهتر ایفا کنم،از طرف دیگر باید این موضوع به خوبی درک گردد که تواناییهای جسمی من نیز حد و مرزی دارند، من نمی‌توانم تا ابد زنده بمانم،اگر زنده هم بمانم توانایی های من به صورت فعلی نخواهند بود .
از سلامتی من مهمتر، بهبود تندرستی جامعه است ،اگر جامعه تندرست نباشد، وضعیت هیچکس بهبود نخواهد یافت. لازم است با چنین دیدی به موضوع نگریست.
اوجلان گفت باید از این زاویه به پیام 31 ماه می من که گفتم، خود را ازین موضوع کنار می‌کشم، نگریست.
اوجالان در این باره چنین گفت:
من با توجه به بالا رفتن سنم و با توجه به وضعیت تندرستیم آن را بیان کردم ، اگر من به تمامی از مسئله کناره گیری می‌کردم احتمال وقوع انفجاری اجتماعی وجود داشت،برای اینکه مانع از وقوع بحرانی اجتماعی در نبود خود باشم، به این فکر افتادم که باید به تدریج از موضوع کناره گیری کنم و در این باره هم خلق کرد و هم جنبش آزادیبخش خلقمان را برای این مرحله آماده نمایم. من نمیدانم در این مهم تا چه حد به موفقیت خواهم رسید.
اوجلان در باره تاثیرات حل مسئله بر روی کردها گفت :مردم گرسنه اند، تنگدستند، خسته شده اند، رنجورند، چکار مانده که انجام ندهند، تنها حل مسئله را خواستارند. این جنگ و بحران، تاثیرات منفی خود رابیشتر بر روی خلق رنجدیده و مسکین ما خواهد گذاشت . اگر دامنه جنگ وسعت پیدا کند هزاران نفر کشته‌ خواهند شد. در جولمیرگ در مدت یک روز ده‌هزار نفر جان خود را از دست خواهد داد. کسی نمیتواند جان خود را نجات دهد. هستند کردهایی که صاحب شرکتهای بزرگی هستند، انها فرار کرده و به کنج خانه و املاک خود پناه میبرند. تنها با گفتن، مشکلات حل نمی‌شوند. در این حال سازمانها و نهادهای مدنی و اجتماعی صرفا به‌ اظهار نظر و یا صدور بیانیه‌ای اکتفا می‌کنند، این اظهارات نباید تنها کردها را مخاطب قرار دهد، باید دولت را هم مخاطب قرار داده وبا پیشنهادهای خود دولت را هم تحت فشار قرار دهند.
اوجالان با بیان اینکه‌ در صورت عدم پیشبرد حل دموکراتیک، کردها بیچاره و بدون آلترناتیو نبوده‌، به این صورت به اظهاراتش ادامه داد:
من حکومت را فرا می خوانم،که‌ اگر به‌ تنهایی قادر به‌ حل این مسئله‌ است ، آنرا حل نماید و همچنین پ.ک.ک را نیز فرا می خوانم،در صورتیکه‌ توانایی انجام انقلاب را دارد،آنرا عملی سازد، یا اگر قصد تسلیم شدن را دارد، تسلیم شود، دیگر طولانی نمودن این مرحله، هیچ معنا و مفهومی ندارد. جامعه بیش از این، تحمل این انتظار و بلا تکلیفی را ندارد. در اینجا، طی مدت هفت – هشت ساله ی اخیر، 4 بار به بهانه‌ی انتخابات از من خواستند که منتظر باشم. ما را سرگرم می کنند، وضعیت همین است. من 12 است که در اینجا صبر کرده ام، برای حل مساله، شبانه روز در تلاشم. من در اینجا با صبر و تحمل زیاد، تلاش کردم زمینه‌ صلح و حل اجتماعی را بوجود آورم، اما من هم تا حدی توان دارم. می توانم یکباره همه چیز را به هم ریخته و بگویم هر کس هرکاری که می خواهد انجام دهد. در آن زمان خواهند توانست در عرض یک ساعت مرا به قتل برسانند، این دغدغه ی من نیست، ترسی از اینجا ندارم.
اوجالان گفت: در صورت لزوم 12 سال دیگر نیز در اینجا مقاومت خواهم کرد، اگر هم لازم باشد، یک ثانیه تحمل نمی کنم و سرگرمی را به هیچ وجه نمی پذیرم.
اوجالان خاطرنشان کرد که به بهانه ی رفراندم و سپس به بهانه ی انتخابات، نباید سرگرم نمودن پذیرفته شود.
رهبر ملت کرد، افزود: اگر اینچنین نباشد، کردها خود، به حل مساله ی خود خواهند پرداخت. چنین وضعیتی نمی تواند ادامه یابد، انشقاقی روحی وجود دارد. از هر دو طرف، خشم انباشته شده است.
اظهارات اوجالان به این صورت ادامه می یابند: جمیل بایک در اظهاراتی می گفت: ما خودمدیریتی دموکراتیک را اعلام می کنیم. اگر حل مساله پذیرفته نشود، همچون نمونه ی کوزوو، اتفاقاتی روی می دهند. کردها خواستار همزیستی هستند، آنها جدایی را نمی خواهند، حتی ما می خواهیم که مرزهای میثاق ملی گذشته نیز مطرح شده و راه حلی دوطرفه، پیش برده شود. ولی خواسته ی همزیستی، مستقلا هیچ مفهومی ندارد، بای این خواسته دو طرفه باشد، و ملزومات آن فراهم آیند. اگر با یکدیگر زندگی می کنند، باید همزیستی همچون یک ازدواج قانونی، در قانون اساسی هر طرف دارای حق و حقوق خود باشد. می توان یک زن را در نظر گرفت و موضوع را تحلیل نمود؛ اگر در یک ازدواج، زنی همه روزه ضرب و شتم شود و تحقیر شود، در این صورت یا فرار کند و یا این وضعیت را نپذیرفته و از مرد جدا می شود. وضعیت کردها نیز به این صورت است. اگر کردها را انکار کنید و حقوق آنها را درنظر نگیرید، در این صورت کردها دارای حقی هستند که هرآنچه لازم باشد، انجام دهند.
رهبر ملت کرد،عبدالله اوجالان ضمن ارائه پیشنهاد برای سازماندهی کردها و برگزاری یک کنفرانس ملی گفت اکنون زمان اتحاد فرارسیده است, و خواهان تشکیل سازمانی به شکل سازمان آزادی بخشی فلسطین،شد
اوجالان برای اتحاد کردها و کنفرانسی ملی، پیشنهاد تشکیل سازمانی چون سازمان آزادی بخش فلسطین، را مطرح کرد و گفت: همانند سازمان آزادیبخش فلسطین، نه تنها با عملیات مسلحانه، بلکه سازمانی با دیپلماسی، رهبری و نیروی مدافع می توان تشکیل داد.
اوجالان پیشنهادهای خود را در سه بند به این صورت بیان کرد:
1- باید شورای ملی تشکیل شود.
2- باید رهبری این شورا تعین گردد، نه به صورت حکومت، بلکه باید سیستم اداری باشد. برای پیشبرد امور، ارتباطات دیپلماتیک برقرار نماید، اقدامات اجرایی انجام دهد، دارای رهبری مشخص باشد.
3- نیروی دفاعی باید سازماندهی شده و منظم باشد. این نیروها همچون گذشته در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند و جنگ نمی کنند، بدین جهت باید از یکدیگر مطلع باشند. به غیر از اینها، من پیشتر بحث کنگره ی ملی، پرنسیپ های تئوریک آن و 5 شرط آن را مطرح کرده بودم. باید اینها مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
اوجالان خاطرنشان کرد که کردها می توانند بر اساس کنفدرالیسم دموکراتیک خود را سازماندهی کرده و به این صورت به اظهاراتش ادامه داد: کردها بدون تغییر مرزهای فعلی و بدون حکومتی جدا، بر اساس راه حل دموکراتیک، می توانند خود را سازماندهی نمایند. من این مساله را برای کردهای سوریه و ایران نیز می گویم، آنها نیز می توانند در کنگره حضور یابند. در آفریقای جنوبی نیز کنگره ملی آفریقا وجود دارد. نمونه های دیگری نیز در جهان وجود دارند، می توان از این نمونه ها بهره برد. زمان اتحاد فرارسیده است.
رهبر ملت کرد، عبدالله اوجالان، در زمینه ی کنگره ی جامعه ی دموکراتیک نیز گفت: کنگره ی جامعه دموکراتیک، ک.ج.د، همچون حزب صلح و دموکراسی، ب.د.پ یک حزب سیاسی نیست. احزاب برای رسیدن به قدرت فعالیت می کنند، ولی وظیفه ی «ک.ج.د» این نیست، یعنی حزبی سیاسی نبوده و یک سازمان جامعه مدنی است. هدف آن دموکراتیک نمودن جامعه است. ک.ج.د یک سازمان جامعه ی مدنیست و قادر است نمایندگانی از تمام بخشهای جامعه‌ کردی و سازه‌های مدنی آنرا در بر گیرد. بدین ترتیب 650 سازمان جامعه مدنی می توانند در ک.ج.د جای گیرند. اتاق بازرگانی و دیگر سازمان ها نیز می توانند در ک.ج.د جای بگیرند. ک.ج.د باید به چتری برای سازمان های جامعه مدنی تبدیل شود. تمامی خواسته های جامعه‌ مدنی در داخل ک.ج.د جمعبندی شده‌ و به رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر مسئولین می فرستاده‌ می شود. و به این شکل به صدایی مشترک و واحد تبدیل می شوند. ک.ج.د باید مرکزی مستقل و جدا داشته باشد. اگر لازم باشد می توانند به آرای مردم مراجعه کرده‌ و لیست مطالبات خود را آماده کنند. باید کاملا به عنوان یک سازمان جامعه مدنی، فعالیت داشته باشد.
اوجالان ضمن یادآوری از ارکان گوموشتاش که در رحا اقدام به خودسوزی کرده بود، گفت: من با وجودیکه‌ ارزش بسیاری به‌ مقاومت آنها قائلم اما چنین اقداماتی را تائید نمی کنم . شیوه های مختلف مقاومت وجود دارند، می توانند از راههای دیگر استفاده کنند. من به خانواده‌ی وی و به تمامی ملت کرد تسلیت می گویم.
اوجالان به مناسبت سالروز درگذشت آرام تیگران، هنرمند کرد، پیامی داد و گفت: من فکر می کنم که در شهر آمد، مراسمی باشکوه و با حضور وسیع مردم برگزار می شود.
رهبر ملت کرد، درباره ی احداث آکادمی اعتقادی درسیم نیز گفت: این آکادمی باید مرکز همه نوع فرهنگ و اعتقادی در منطقه باشد و به صورت گسترده آنها را نمایندگی کند. ب.د.پ و دیگر جناحها نیز می توانند به این مبارزات یاری رسانند.
اوجالان در پایان به‌ کودکان «گور» و زندانیان سیاسی، سلام و درود فرستاد.
گزارشگران ـجمعه, 08 مرداد 1389


کارها

اطلاعات

One response

5 08 2010
عبدالله اوجالان: لازم است زمینه تدوین قانون اساسی دمکراتیک آماده شود « سایت خبری راه کارگر

[…] عبدالله اوجالان: لازم است زمینه تدوین قانون اساسی دمکراتیک آماده شود آگوست 5, 2010 — جنبش خرداد عبدالله اوجالان: لازم است زمینه تدوین قانون اساسی دمکراتیک آماده شودرهبر ملت کرد ترکیه عبدالله‌اوجالان در دیدار این هفته‌ خود نیز چندین پیشنهاد جهت حل مسئله‌ عنوان کرد و از حکومت ترک خواست تا مسئولانه‌ با مسائل برخورد نماید. وی همچنین رفراندوم قانون اساسی را نیز مورد ارزیابی قرار داد. ادامه‌ی این ورودی را بخوانید » […]

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: