تنها راه همبستگی ملیت های ساکن ایران، اتحاد ی دمکراتیک و داوطلبانه است

12 12 2010

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر(
۲۱ آذر، روز قیام ملی مردم آذربایجان، گرامی باد
تنها راه همبستگی ملیت های ساکن ایران، اتحاد ی دمکراتیک و داوطلبانه است
قیام تاریخی مردم آذربایجان در ۲۱ آذر ۱۳۲۴، تنها اقدامی برای رسیدن به حق ملی آذربایجانی ها نبود، بلکه اقدامی بود که می توانست و می تواند الگوئی باشد برای تلفیق دقیق اتحادی داوطلبانه میان ملیت های ایران. ادامهٔ مطلب »

رستاخیز ۲۱ آذر حماسه ماندگار در تاریخ آذربایجان

17 12 2009

دکتر محمد حسین یحیایی
راه برون رفت و رسیدن به دمکراسی و نجات مردم از همکاری و همدلی همه اقوام و ملل ساکن در گستره وسیع و پهناور ایران می گذرد. اساس این همکاری را حفظ هویت، گوناگونی های فرهنگی و ملی و پاسداری از جنبش هایی تشکیل می دهد که در تاریخ پر فراز و نشیب میهن به وقوع پیوسته اند. از آن رو رستاخیز 21 آذر و جنبش دمکراسی خواهی مردم آذربایجان در تاریخ سیاسی کشور ماندگار خواهد بود
اصل مقاله را در اینجا بخوانید

نهضت ملی 21 آذر (1325 – 1324) و جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان امروز

17 12 2009

علی قره جه لو
در رابطه با نهضت 21 آذر و حکومت خود مختار آذربایجان – که نه تنها در تاریخ آزادی خواهی مردم آذربایجان و ایران، بلکه در تاریخ آزادی خواهانه ی خلق های منطقه نقطه عطفی محسوب می شود – اشاره به برخی از جنبه ها و تجربیات مهم آن نهضت که رابطه ای تنگاتنگ و پراهمیت با مسائل و مشکلات امروز جنبش ملی – دموکراتیک آذربایجان دارند، خالی از فایده نیست. مسلما اگر ما از تجربیات مثبت و منفی نهضت 21 آذر بیاموزیم، این درس آموزی می تواند در حل مشکلات امروزی ما موثر بوده و راهگشای جهت گیری های آینده راهی که در حال پیمودن آن هستیم باشد.
متن مقاله را در اینجا بخوانید
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: